PROJELER

Potasyum klorür madeni kompleks Şaft işletme tesisi ve endüstriyel binaları

Proje kapsamında olan binalar ve yapılar aşağıdaki gibidir:

Cevher stok binası
Bina, potasyum cevherini depolama amacı ile eni 45 metre, uzunluğu 234 metre ve yüksekliği 25 metre olacak şekilde inşa edilecektir. Şeffaf çatı kaplama her 4.5 metrede bulunan ahşap kirişlere yerleştirilmiştir. Bu ahşap kirişler, sürekli temel üzerine inşa edilmiş betonarme perdelerin üzerine yerleştirilmiştir.

Her bir stok holünde cevher boşaltıcıları mesnetleyen ray üzerinde hareket eden bir köprü bulunacaktır. Cevher, her bir stok holünde zemin seviyesinde bulunan taşıyıcı bantlar vasıtasıyla maden işleme tesislerine nakledilecektir.

Binanın teknik özellikleri şunlardır:
- Yükleme konveyörleri:234,00 m
- Boşaltıcılar:2 adet
- Boşaltma Konveyörleri:234,00 m

Hazırlık bölümü ile metal ve ekipman ardiyesi
Ardiye ve atölye binası, uzunluğu 86 metre, eni 36 metre ve çatı kirişinin yüksekliği 9,5 metre olan çelik bir yapıdır. Binada üç bölüm olacaktır; iki özdeş bölüm bakım ve tamirat amaçlı, üçüncü bölüm ise depolama amaçlı olarak kullanılacaktır. Atölyenin her bir bölümünde gezer köprü vinçleri bulunacaktır.

Makine ve Ekipman Kompleksinin İdari Binası
İdari bina, her bir katta 15 metreye 42 metre boyutunda olan iki katlı bir üniteden oluşacaktır. Toplam kapalı alan 1260 m2 olacaktır. Binada personel soyunma odaları, duşlar, kafeterya ve ofisler bulunacaktır. Bina, betonarme temel- çelik üstyapı olarak inşa edilip dış cephesi sandviç panel kaplama olacaktır. İç bölme duvarları alçı panel duvar şeklinde olacaktır.

Granüle ürün ve ince taneli konsantre ürün depolama binası ve sınıflandırma bölümü
Potasyum klorür depolama ve işleme tesis projesi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

a.Sistemin mühendislik, yapısal ve elektromekanik özellikleri dâhil olmak üzere, granüle ürün depolama ve işleme tesisinin tasarlanması.
b.İnşaat işlerinin taahhüdü ve 28.00 metre yükseklikte 14.000 m² alanında çelik yapı inşaatı.
c.Tesisin elektromekanik makine ve ekipman tedarik ve imalatı.
d.Tesisin kurulumu ve devreye alınması.

Tesis, potasyum mineralinin sevkiyattan önce stoklanması ve işlenmesi için tasarlanmıştır. İşlenmiş granüle ve ince taneli mineral, konveyörler vasıtası ile tesisteki iki adet bitişik stok holüne aktarılır. Taneli malzeme 550 ton/saat kapasiteli boşaltıcı ile boşaltılır ve tesisisin sınıflandırma bölümüne taşınır. Bu bölümde malzemenin yaklaşık %10’u ince malzeme olarak ayrılır ve ince taneli malzeme stok holüne gönderilir. Geri kalan malzeme ise sevkiyat bölümüne yollanır.

Tesisin işleme bölümü ve sınıflandırma bölümlerinden gelen ince taneli malzeme konveyörler vasıtasıyla 47.000 metre küp kapasiteli bir hole taşınır. Bu stoklanan ince taneli mineral diğer bir 550 ton/saat kapasiteli boşaltıcı ile boşaltılır ve bir konveyör sistemi ile sevkiyat bölümüne yollanır.

Bu tesis, kapasiteleri 35.000 m3 ve 47.000 m3 olan iki stok holü ile elektromekanik ve otomasyon tesisleri olan sınıflandırma bölümünden oluşacak tek bir kompakt birim şeklinde tasarlanmıştır.

Tesisteki süreç, yüzdürme bölümü ve sevkiyat bölümleri gibi diğer bölüm süreçleriyle uyumlu işleyen otomatik bir süreçtir. Bu otomatik operasyon özel tasarlanmış bir yazılım ve PLC cihazlarını destekleyen donanımlar tarafından işletilmektedir.