HSE & QA / QC

HSE & QA / QC

SEÇ Yönetimi

KOCA Grubun Sağlık, Emniyet ve Çevre taahhüdü, tüm projelerinin yürütülmesinde sıfır kaza hedefini en yüksek öncelik olarak görmektedir. Dünya çapındaki Projelerinde bu hedefe ulaşmak için tüm projelerin geliştirme, planlama, inşaat, devreye alma ve tamamlama aşamalarında sürekli destek sağlanmaktadır. Üst yönetimden işçi seviyesine kadar şirketlerin her kademesi bu hedefe ulaşma konusunda kararlı ve katılımcıdır.

 • Hedeflerimize/politikalarımıza göre bir projeyi nasıl yürütmemiz gerektiğine ve hedeflere ulaşmak için HSE yönetim planının kılavuzunu nasıl kullanmamız gerektiğine dair genel bir bakış sağlar.
  - HSE yönetimiyle ilgili olarak ortak sorumluluklarımızı ve HSE departmanlarının rolünü tanımlar.
  - Tutarlı güvenlik mükemmelliğine ulaşmaya yardımcı olması gereken HSE Yönetimi süreç kurallarının temel özelliklerini tanımlar.
  - İşyerindeki güvensiz koşulları nasıl düzeltmemiz gerektiğini veya işimizi güvenli bir şekilde tamamlamak için tehlike faaliyetlerini nasıl değerlendirmemiz gerektiğini açıklar.
  - HSE yönetim Sistemimizin kaydını nasıl tutmamız gerektiğine dair ayrıntılı bilgi verir. Böylece hatalardan ders alıp iyileştirmeler yapabiliriz.
  - Projeyle ilgili çevresel tehlikelerin neler olduğunu ve bunları nasıl kontrol edebileceğimizi açıklar.

Proje SEÇ Politikası

Sağlık ve Güvenlik Politikası
KOCA Grup, tüm çalışanlar, taşeronlar ve toplum üyeleri için güvenlik ve sağlık standartlarına ulaşmayı ve sürdürmeyi amaçlar ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü yaralanma veya meslek hastalığını ortadan kaldırmaya çalışır.

Çevre politikası
KOCA Grup, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeyi, kirliliği önlemeyi ve çalışırken çevre performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sisteminin, zamanında karar almaya ve uygulamaya olanak tanıyan optimum dokümantasyonu içerecek şekilde tasarlandığına inanılmaktadır. Her Projenin niteliğine ve gereksinimlerine göre farklı planların hazırlandığı Projelerde Sistem tasarlanmakta ve başarıyla uygulanmaktadır.

Projelerde ana hatları verilen kalite kontrol planı, her bir Sözleşme kapsamındaki malzeme, hizmet ve tasarım, inşaat, test ve bakım operasyonlarını kapsamakta ve alt yüklenicilerinin operasyonlarını da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

Programların amacı, her İhale ve/veya Sözleşmede ve bunların spesifikasyonlarında belirtilen veya ima edilen gerekliliklere uygun ürün veya hizmetler sağlayarak tam işveren/kullanıcı memnuniyetini sağlamaktır.

Aşağıdaki temel girişimler Kalite Yönetiminin temel unsurlarıdır:

- Müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, gereksinimlerini karşılamak ve beklentilerini aşmak için elinden geleni yapmak,
- KOCA çalışanlarının şirket hedeflerine ulaşmasında dahil olacağı iç ortamı oluşturmak ve sürdürmek için dengeli bir anlayış ve amaç birliği oluşturmak,
- KOCA Grup'un her seviyedeki çalışanları, organizasyonun en değerli varlığıdır ve onların tam anlayış ve katılımları, Grubun genel kalite başarısı için yeteneklerinin geliştirilmesine yol açacaktır,
- İstenilen sonuçlara daha verimli ulaşmak için faaliyetlerin ve ilgili kaynakların bir süreç bütünü olarak yönetilmesi,
- Tüm paydaşlarla karşılıklı yarara dayalı ilişkileri kapsayan, tüm organizasyonun kalıcı hedefi olarak performansın sürekli iyileştirilmesi.