Bilgi birikimi

Bilgi birikimi

İnşaat malzemeleri ile ilgili geliştirilen veya başlatılan ileri teknolojiler şunlardır:

- Yüksek performanslı beton teknolojisi,
- Su ihtiyacı düşük bağlayıcılar,
- Üçlü karışımlı çimento öğütme sistemi,
- Yaş sıva ve harç üretim sistemi,
- Mikrosilika çamurlaştırma sistemi,
- Hafif beton üretimi

Dikey Şaft Batırma Yöntemi (karmaşık hidrojeolojik koşullar altında şaftların büyük derinliklere batırılması için)

KOCA tarafından sağlanan el kitapları
KOCA Grup, Çimento, RMC ve Taş Ocağı İşletmelerinin kurulması ve işletilmesine yönelik müşterilerin kullanımına yönelik çeşitli el kitapları hazırlamıştır.

KOCA Grup, yatırım yaptığı santraller için İşletme Anlaşması teklif ediyor. KOCA Grup, başarılı bir operasyon için SEÇ ve Kalite Güvence Kılavuzları ve ilgili tüm teknik kılavuzları sağlar.