Faaliyetler - Temel Faaliyetler

Faaliyetler - Temel Faaliyetler

Construction Activities
KOCA Group has been active in Turkey and the Middle East Region since 1981 and many construction projects have been completed successfully since 1981, especially related to the following works:

- Earth works and soil improvements
- Heavy foundations
- Mining and deep mine shaft constructions
- Substructural works
- Marine and coastal structures
- Precast elements production and installations
- Industrial and commercial buildings

KOCA Group is active in the design and construction of Mining and deep mine shaft constructions. The design of the structures is simulated to see the earth quake behaviors. Concrete mix designs are made for extreme environmental conditions to provide sulfate resistance and high performance for a service life over 100 years as per European Norms using special mineral addition in concrete. Jet grouting is applied for the purpose of soil improvement as well seismic resistivity which is the patented technology. Hydraulic lifting systems are used for the combined concrete form work and platform systems.

KOCA Group is active in marine works and sub structural construction projects requiring advanced engineering solutions with special design and method of construction for sophisticated projects such as dry docks, slipways, water intake, scale pits, railway crossing, vertical precast shafts, caissons that are usually at the coastal line with poor soil conditions, requiring special soil improvement methods such as jet grouting, piling dewatering, sinking caissons, etc.

KOCA Group has interest in design and construction of infrastructures projects such as; highways, bridges, underpasses and related utilities, Power Plants, Pipe Lines, Water and Wastewater Projects.

For such projects, not only in its own management, but also through affiliates who have great experience, KOCA Group can collaborate and contract for such projects to provide high quality engineering, project consulting and a wide variety of services besides construction.

KOCA Group is ready with its capability and expertise to provide turnkey engineering-construction and supervision services to its clients.

Binalar
Çimento esaslı yapısal inşaat malzemeleri üreticisi olmanın avantajına sahip olan; KOCA Grup, gerekli prefabrik beton elemanların da kendi bünyesinde üretildiği çok sayıda fabrika ve ticari binayı tamamlamıştır. Bu doğrultuda son 25 yılda tamamlanan farklı özelliklere sahip bu tür binaların toplam taban alanları 300.000 m2'nin üzerindedir.

Endüstriyel Tesisler
KOCA Grup, farklı endüstrilere yönelik çeşitli çelik ve prefabrik beton yapıların yanı sıra, komple stok sahaları, silolar, otomasyona sahip, inşaat sektörü ile ilgili çimento, hazır beton, agrega, kum, kuru karışım ürünleri üretimi gibi çeşitli tesislerin tasarımını, kurulumunu ve işletmesini gerçekleştirmiştir. bu tesislerin depo sevk ve kontrol sistemleri ile mekanik ve elektrik işleri.

KOCA Grup, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerdeki endüstriyel tesislerin tasarımını, imalatını, “anahtar teslimi” inşasını ve devreye alınmasını gerçekleştirmektedir.

- Çimento öğütme ve hazırlama tesisleri
- Kireç bitkisi
- Alçı fabrikası
- Agrega malzemelerinin (agrega, çimento, kireç, alçı vb.) yüklenmesi, depolanması için tesisler
- Madencilik ve işleme tesisleri (feldspat, kuvars) kırma, öğütme, mikronize sınıflandırma (eleme), flotasyon]

İnşaat Malzemesi Üretimi
Hazır beton karışımı

KOCA Grup, hazır beton sektörünün öncülerindendir. Şirket, 190 MPA ile en yüksek beton mukavemeti konusunda ulusal rekoru elinde tutuyor.

KOCA Grup, İstanbul Bölgesi'ndeki büyük projelere milyonlarca metreküpten fazla beton ve çeşitli prefabrik beton ürünleri ve taş ocağı ürünleri tedarik etmiştir.

Çimento
KOCA Grup, normal ve yüksek performanslı çimento üretimine yönelik öğütme tesislerinin sahibi ve işletmecisidir. Tam bilgisayar otomasyonlu tesisler, sektörün farklı amaçlara yönelik taleplerine cevap verecek şekilde, mevcut en son teknolojiyle tasarlanıp kurulmuştur. Bu nedenle Portland çimentosunun yanı sıra klinker ve diğer katkılar kullanılarak üçlü karışımlı çimentolar üretilmektedir.

Şirketin geliştirdiği yüksek performanslı çimento teknolojisi sonucunda, kalıptan çıkarma süresinin kısa, yüksek mukavemetin gerekli olduğu özel uygulamalar için PC 82.5'e eşdeğer dayanım değerine sahip özel çimento üretimi sağlandı.

Agregalar ve Madencilik
KOCA Grup, Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan çeşitli maden ocaklarını işletmektedir. Bu ocaklardan agrega, kafes kiriş, kum, kalsit, dolomit ve alçı taşı sağlanmaktadır.

Katkılar ve Kuru Karışım Ürünler
KOCA Grup, kimyasal ve mineral katkıların yanı sıra kuru karışım ürünleri de üretmektedir. Bu ürünler uzun yılların deneyiminden yararlanılarak geliştirilmiş ve bu ürünlerin özelliklerini iyileştirecek şekilde formüle edilmiştir. Fabrikada yüksek performanslı beton kullanılarak çeşitli türlerde prefabrik beton elemanlar üretiliyor.

KOCA Grup, her türlü çimento esaslı inşaat malzemesi üretimi için nitelikli personele sahiptir.