Faaliyetler - Yönetim

Faaliyetler - Yönetim

KOCA Grup yönetim ekibi, profesyoneller ve hissedarların birleşiminden oluşmaktadır. Tüm direktörler son derece niteliklidir ve farklı ülkelerde kapsamlı denizaşırı deneyime sahiptir. Bu bakımdan farklı ülkelerdeki projelere merkez ofisten ciddi bir katkı ve destekleri var. Yurt dışı projeleri, üst yönetimin belirlediği şirket politikaları esas alınarak, ekteki tipik organizasyon şemasına göre kalifiye personel tarafından yönetilmektedir.

İnsan kaynakları
KOCA Grup, kendi bünyesinde çeşitli disiplinlerden mühendisler ve uzmanlaşmış iş gücü barındırmaktadır. Ayrıca aynı iş kolunda faaliyet gösteren uzman özel firmalarla işbirliği içinde olup, çeşitli projeler için ortak girişimler oluşturulmaktadır.

Grup Yönetim Organizasyon Şeması

 

Politikalar
KOCA Grup, yurt içi ve yurt dışında üstlendiği her türlü projede, ilgili mevzuat ve idari gerekliliklere göre ilgili tüm dokümantasyon ve kontrol faaliyetlerini kapsayan sağlık, emniyet ve çevre el kitabı ve kalite yönetimi el kitaplarını geliştirmiştir. İnşaat ve işletme için sözleşme yapılan tüm projelerde Kılavuzlara başvurulacaktır.

KOCA Grup, mühendislik yetkinliğini devam eden projelerin tamamlanmasına adamıştır ve en verimli sonuçları elde etmek için yenilikçi çözümleri sürekli sorgulayıp yeniden inceler.